logo omi


Samomor

 

Priamos veliki vstopi in pride nevidoma bliže,
brž oklene Ahilu se nog, poljubi roké mu,
strašne, oblite s krvjo, so mnogo sinov mu pobile.
Kakor če mož, ko v besni slepoti je usmrtil rojaka,
z doma pobegne na tuje in varno iščoč si zavetje
v hišo bogato dospè, a vse ga gleda osuplo:
čudi tako Ahil se starca božanski postavi:
drugi takisto strmé, spogledujejo vsi se zavzeti.
Z glasom prosečim le-tu obrne se Priamos k njemu:
»Svojega očô se spomni, bogovom enaki Ahiles,
mojih nekako je let, na pragu pogubne starosti:
morda i njega sosedje pesté, okrog bivajoči,
on pa nima nikogar, da brani ga zla in nesreče;
vendar vsaj êno ima, ko sliši, da ti si mu živ še:
v srcu veselo zavest in vse dni upanje živo,
češ da videl bo sina, ko vrne nekoč se iz Troje.
Jaz pa nesrečen sem ves: zaródil najboljše sinove
v širni sem Troji, a glej, ostal mi živ ni nobeden!
Petkrat deset sem jih štel, ko prišli so sinovi Ahajcev,
matere iste biló je eden jih manj kakor dvajset,
druge so vse v palači rodile žené mi pridruge.
Večji je del mi njih pogubil neusmiljeni Ares;
on, ki edin mi je bil in sam je vároval mesto,
njega nedavno ubil si mi ti, ko je branil očino,
Hektorja! To je razlog, da tu sem, pri ladjah Ahajcev,
kupil bi rad ga od tebe, prinašam neizmerno blaga ti!
Boj se bogov, Ahil, in mene se samega smili,
v mislih na svojega ôčo! A jaz sem še huje nesrečen,
zmogel sem, česar doslej ni zmogel nihčè umrljivih:
možu do ust primaknil rokó, morilcu sinú mi!«

Iliada (prev. Anton Sovrè)

 


From: Roman Paškulin [mailto:roman.paskulin@siol.net]
Sent: Wednesday, September 20, 2023 9:15 AM
To: 'gregor.majdic@uni-lj.si'; 'rektorat@uni-lj.si'; 'glavni.tajnik@uni-lj.si'
Cc: 'varuh@varuh-rs.si'; 'kme.mz@gov.si'; 'gp.mz@gov.si'; 'info@nijz.si'; 'gp.ip@ip-rs.si'; 'dtrs@dt-rs.si'; 'pp_center.pulj@policija.si'; 'gp.policija@policija.si'; 'tajnistvo.ism@mf.uni-lj.si'; 'tomaz.zupanc@mf.uni-lj.si'; 'gp.zzs@zzs-mcs.si'; 'info@arrs.si'; 'info@upr.si'; 'rektorat@um.si'; 'gp.uprs@predsednica-slo.si'
Subject: FW: Obvestilo Univerze v Ljubljani

Spoštovani rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič,

 

zahvaljujem se vam za vaš odgovor, v katerem mi sporočate, da ne obstajajo okoliščine, ki bi kazale na to, da so pogoji za odvzem znanstvenega naslova dr. Joži Balažicu izpolnjene. To utemeljujete sklicaje se na obrazložitev pridobljeno s strani Medicinske fakultete, ki pa jo zgolj navajate brez prilog, citiram vas same »podrobnejšega orisa zadeve in odziva« (glej spodaj), po mojem že izraženem in argumentiranem prepričanju glede nujnosti uradne interne in eksterne preiskave.

Nedavno prejete informacije javnega značaja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ, prej Inštitut za varovanje zdravja oz. IVZ), organizacije nosilke enega od začetkov serije spornih raziskovalnih projektov, sofinanciranega s strani Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) J3 – 3401 »Molekularno genetska študija možganskih RNA po opravljenem samomoru« pod vodstvom dr. Andreja Marušiča, še dodatno dokazujejo vpletenost dekana Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Igorja Švaba v protipravne, nelegitimne in sramotne skrunitve posmrtnih ostankov ene najranljivejših skupin ljudi – samomorilcev, v osebne karierne, pridobitne in častihlepne namene. Ne ta začetni projekt iskanja domnevnega gena za samomor, niti serija vmesnih in tudi ne še dandanes potekajoči projekt na Inštitutu za sodno medicino, iščoč poligenski marker za samomor, nimajo ne trdne znanstveno-hipotetične osnove, niti intelektualnega izkupička v obliki uporabnih objavljenih člankov v smislu napredka znanja v javno korist in ne upravičejo porabljenih javnih sredstev.

Ampak to ni bisto pričujočega dopisa; izpostavljam neopravičljivo etično oporečnost zlorabe trupel za raziskave brez soglasij pokojnikov ali post mortem njihovih svojcev. Te s svojo kontinuiranostjo, sistematiziranostjo in državnim blagoslovom v obliki nedopustih dejanj in opustitev dolžnih ravnanj predstavljajo zločin proti človečnosti po 13. členu Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu (ICC - Internationl Criminal Court) kot Preganjanje ali Pogrom (angl. Persecution) določene skupine ljudi glede na njihovo posebnost.

Svoje posredovane mi odločitve tako pač ne morete opreti na »oris zadeve« sostorilca kaznivega dejanja dekana dr. Igorja Švaba, na kar ste bili z moje strani že predhodno opozorjeni. Novi priloženi dokazi, še posebej vprašanje prof. Trontlja, tedanjega predsednika Komisije RS za medicinsko etiko (KME), ki je dr. Marušiča v mnenju KME št. 72/09/99 z dne 1.10.1999 in v njihovem imenu vprašal citiram »Prosi pa Vas za pojasnilo, kje boste dobivali vzorce, ki jih potrebujete za raziskavo.« konec citata, nedvomno nakazujejo in utemeljujejo sum na pridobivanje posmrtnih vzorcev tkiv po metodologiji iz časov Leonarda da Vincija v 15. stoletju. Dokumenta z odgovorom na vprašanje pa po njihovih navedbah menda(!) ne poseduje ne KME (trenutni predsednik dr. Božidar Voljč), ne NIJZ.

Bodi dovolj zdrava pamet, da 900 vzorcev pri ca. 400 samomorilcih letno v treh letih pač ne moreš pridobiti legitimno. Dlje moja moč ne seže in tu ste na vrsti vi rektor in pa država, policija, tožilstvo ter na koncu Mednarodno kazensko sodišče. Četrtstoletja sramotnega škandala v srcu Evrope pa je najblažje rečeno nedržavotvornost. In to kanim v soboto na mednarodnem kongresu o samomoru v Piranu, kjer je naš predsednik dr. Pirc Musarjeva pokrovitelj dogodka, tudi predstaviti svetovni javnosti in in jo poprositi za pomoč, če do takrat še vedno ne bo posluha doma. Smilijo se mi pa stotine družin svojcev samomorilcev, ki bodo tekom postopkov ponovno prizadete in retravmatizirane. Ampak po temeljitem razmisleku je prevladala odločitev, da je vedeti vseeno njihova pravica, povedati moja dolžnost, zadevi dati epilog in jo zaključiti pa v javno dobro, nenazadnje tudi kot precendens, česa se ne dela!

Dekan Švab pa tudi postpkovno očitno ovira preiskavo in zavaja s krivimi izpovedbami. Pri poizvedovanju raziskovalnega novinarja g. Modica iz Necenzurirano (priponka), lažno navaja, da je za hrambo soglasj pokojnikov za darovanje posmrtnih ostankov v znanstvene namene odgovoren nosilec raziskave, v tem primeru pokojni dr. Marušič, medtem ko prof. Trontelj jasno in skladno s še danes veljavno nacionalno (ustava RS) in mednarodno zakonodajo (Helsinška deklaracija, Oviedska konvencija idr.) že davnega leta 2000 v mnenju KME št. 76/01/00 nedvoumno za arhiviranje odgovornega prvilno pojasnjuje Inštitut za sodno medicino in s tem njegovega tedanjega predstojnika dr. Balažica (priponka). Valiti krivdo na pokojnika, ki se ne more več braniti očitanih mu grehov, kriv ali ne, je točno odraz trenutnega moralno-etičnega duha te serije raziskav in tudi sedanjega deontološkega stanja na ljubljanski Medicinski fakulteti…

…diskriminatorno pa je še, da mi ni omogočen dostop do študentov senatorjev na Medicinski fakulteti, v nasprotju s prakso Univerze, ki mi je njihove kontakte svojih študentov senatorjev kot informacijo javnega značaja na zaprosilo korektno in ažuno posredovala (priponki)…

…prav tako pa mi je bil zavrnjen dostop do informacij javnega značaja glede zadnjega, aktualnega raziskovalnega projekta na starih vzorcih s strani Medicinske fakultete, medtem ko mi je stranski udeleženec sofinancer ARRS odobril delni dostop s tem, da sem del dokumetov dobil kot kopije, drugi del pa na vpogled (priponki).

 

Spoštovani prof. Majdič, kdo v vaši/naši hiši sploh nosi hlače?!

 

Od vas še vedno pričakujem in vas ponovno, tokrat odločneje in pod grožnjo vaše ovadbe zaradi kaznivega dejanja Opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca po 281. členu Kazenskega zakonika pozivam, da po uradni dolžnosti na podlagi utemeljenega sume vložite kazensko ovadbo zoper dr. Balažica in dr. Švaba, glede obeh pa na torkovem senatu Univerze v Ljubljani tudi sprožite uradni postopek in preiskavo glede odvzema doktoratov zaradi etične spornosti, ter da dr. Švaba vsaj do zaključka preiskave tudi začasno razrešite funkcije dekana Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Obveščam vas, da je zadeva »Nekrofil« vzporedno tudi naznanjena in je v obravnavi pri državnem tožilstvu pod opr.št. KT 6665/2023, g. Balažic pa bo po navedbah PP Ljubljana Center zaslišan koncem meseca. Zadevo spremlja tudi Varuh človekovih pravic.
Glede na vaše odločitve in ravnanja do vključno senata UL 26.9.2023 bom ovadbo po potrebi tudi razširil, zelo verjetno na dekana Medicinske fakultete g. Švaba, morda tudi še na koga drugega iz tega kroga…

 

S spoštovanjem,
dr. Roman Paškulin

 

P.S. Vljudno vas naprošam še za termin za kratko avdienco pred torkovim senatom UL, da se prepričam, če e-pošto sploh dobivate in ste z zadevo osebno seznanjeni. Praksa, da se pod uradne dopise (glej spodaj) podpisuje kar organizacija brez odgovorne osebe ali pa se izpostavlja uradnika brez večjih pooblasil, je enostavno postala prepogosta. In ni redkost, da celo nižji začasni nadomestni pravniki namesto avtoritet ravni npr. predstojnika Inštituta za sodno medicino, predstojnika Katedre za sodno medicino z deontologijo ali tožilca Zdravniške zbornice Slovenije v njihovem imenu pošiljajo uradne dopise s svojimi krivimi izpovedbami oz. ponaredbe listin (kaznivo dejanje po 284. in 251. členu KZ-1). Lepo prosim za sprejem, sicer bom spet prisiljen ubrati neljubo mi neposredno pot do senatorjev; tako univerzitetnih, kot fakultetnih. Vnaprej hvala!

 

 


From: Roman Paškulin [mailto:roman.paskulin@siol.net]
Sent: Monday, July 10, 2023 2:45 AM
To: 'UL, Kabinet'; 'rektorat@uni-lj.si'; 'gregor.majdic@uni-lj.si'
Cc: 'Uros.Pogacnik@ceferin.si'; 'varuh@varuh-rs.si'; 'odtlj@dt-rs.si'; 'dtrs@dt-rs.si'; 'gp.policija@policija.si'; 'glavnapisarna@arrs.si'; 'kme.mz@gov.si'; 'tajnistvo-ministra.mz@gov.si'; 'gp.zzs@zzs-mcs.si'; 'gp.uprs@predsednica-slo.si'; 'info@pisarnasonce.si'; 'tomaz.zupanc@mf.uni-lj.si'
Subject: RE: Obvestilo Univerze v Ljubljani

Spoštovani rektor prof. Gregor Majdič,

 

zahvaljujem se vam za posluh, ki ga od leta 2016 nisem bil deležen ne od tedanjega dekana Medicinske fakultete (MF UL) prof. Dušana Šuputa, ne od rektorja Univerze v Ljubljani (UL) prof. Ivana Svetlika, še manj pa s strani sedanjega dekana MF UL prof. Igorja Švaba glede aktualne in še nekaj drugih preteklih, a še vedno nerešenih resnih kršitev delovno-varstvene, avtorsko-intelektualne in kazenske zakonodaje.

Za slednjega, prof. Švaba sem nedavno odkril in vas s tem prejšnji teden tudi seznanil (prilogi), da je že od leta 2001 kot vodja raziskovalne skupine pod projektnim vodstvom dr. Andreja Marušiča na tedajem Inštitutu za varovanje zdravja (IVZ, današnji NIJZ) sodeloval pri nelegalnih raziskavah na sistematično in masovno odtujenih in s strani predstojnika prof. Jože Balažica z Inštituta za sodno medicino (ISM) MF UL posredovanih vzorcih možganov samomorilcev. S protipravnim načinom odvzema tkiv brez soglasij pokojnih ali svojcev je bil prof. Švab glede na 900 vzorcev odvzetih v samo štirih letih vsekakor seznanjen ali pa bi to že po zdravi pameti moral biti (ARRS projekt  J3-4301: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/2879 zadnjič dostopano 10.7.2023).

Obseg še vedno trajajočega kriminalnega dejanja zločina proti človečnosti skupine raziskovalcev na ISM je tolikšen, da brez s strani odgovorne osebe Univerze v Ljubljani nepodpisan odgovor vaše pravne službe glede načrtovanega razgovora z dekanom MF UL prof. Švabom (spodaj), niti približno ne zadostuje. Potrebna je uradna preiskava, po mojem mnenju kljub avtonomiji univerze pa zaradi resnosti in notranjih konfliktov ter interesov za prikrivanja in pristranskosti, ne le interna pač pa še dodatno z udeležbo zunanjih opazovalcev ter kriminalistov in generalnega tožilstva, vse pod nadzorom Varuha človekovih pravic in po potrebi tožilstva z International Criminal Court iz Haaga. Tudi sam se deklariram za že od mojega razhoda z vodjo raziskave dr. Marušičem zaradi etičnega oporekanja leta 2006 za stranko v postopku z vsemi pravicami in zaščito.

Danes pride z dopusta moj odvetnik g. Uroš Pogačnik z OP Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji in prosim, da počakate, da k zadevi poleg vas samih po uradni dolžnosti, k čemur vas odločno pozivam, tudi sami uradno pritegnemo tožilstvo in obvestimo vse dosedaj že seznanjene javne, uradne in pristojne inštitucije o zadevi Nekrofil v najširšem obsegu.

 

Glede na navedbo vaše pravne službe, da ste prejeli moje dopise, pa vas tudi osebno opozarjam, da je teh dopisov od leta 2016 kar nekaj in zadevajo še nekatere druge hude nepravilnosti in kazniva dejanja, a povečini s skupnim imenovalcem glede skupine ljudi in tematike. O tem posebej…

 

Hvala za razumevanje in posluh!

 

S poštovanjem,
dr. Roman Paškulin

 


From: UL, Kabinet [mailto:kabinet@uni-lj.si]
Sent: Tuesday, July 04, 2023 2:15 PM
To: Roman Paškulin
Subject: RE: Obvestilo Univerze v Ljubljani

Spoštovani,

Iz kabineta rektorja sem sporočilo, ki so ga pripravili v pravni službi UL, posredovala Urška Novak.

Z lepimi pozdravi,
Urška Novak


Univerza v Ljubljani

Kabinet rektorja / Rector's Cabinet

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana

Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2418 604
kabinet@uni-lj.si, www.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani

 

 

 

 

From: Roman Paškulin <roman.paskulin@siol.net>
Sent: Tuesday, July 4, 2023 2:07 PM
To: UL, Kabinet <kabinet@uni-lj.si>
Subject: RE: Obvestilo Univerze v Ljubljani

Spoštovani kabinet rektorja Univerze v Ljubljani,

hvala za vaše sporočilo!

Preden pa nadaljujemo s komunikacijo, bi želel vedeti, s kom imam čast…?
Moje ime je Roman Paškulin.

Me veseli in lep pozdrav,
Roman Paškulin


From: UL, Kabinet [mailto:kabinet@uni-lj.si]
Sent: Monday, July 03, 2023 2:29 PM
To: roman.paskulin@siol.net
Cc: UL, Rektorat
Subject: Obvestilo Univerze v Ljubljani

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo prejeli vaša elektronska sporočila in da smo dekana UL MF prof. dr. Igorja Švaba prosili za podrobnejši oris zadeve in odziv.

O poteku vas bomo sproti obveščali.

 

Z lepimi pozdravi,


Univerza v Ljubljani

Kabinet rektorja / Rector's Cabinet

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana

Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2418 604
kabinet@uni-lj.si, www.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani