logo omi

 

Prvi steber OMI Inštituta je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine. Gre za znanstveno preverjanje tradicionalnih metod zdravljenja in pa razvoj novih postopkov skozi eklektično združevanje znanega in novega. Namen torej ni razvoj subspecializacij ampak sinteza in celosten pristop k zdravju, ki vsebuje poleg fizičnega, mentalnega in socialnega blagostanja še primerno duhovno ravnotežje.

10 let raziskav iboge v Sloveniji (poster)

Skorja korenine zdravilne rastline iboga - Tabernanthe iboga se v Centralni Afriki uporablja kot psihoaktivna iniciacijska substanca pri obredu prehoda iz otroštva v odraslost. Manjši odmerki delujejo poživljajoče, na Zahodu pa se njen alkaloid ibogain uporablja pri terapiji zasvojenosti. Namen našega projekta je razjasniti osnove farmakološkega delovanja in ustvariti temelje za njeno varno in učinkovito uporabo.

Ibogain proži povečanje izražanja genov energijske presnove, kar organizmu omogoča zorenje, osebnostno pa izzove premik v stabilnejše ravnovesje. Rezultat je večja odpornost na stres (adaptogen) ter izboljšanje duševnih funkcij (nootropik). Tekom procesa pride do metabolne obremenitve, kar se izraža tudi kot prehodna sprememba v razmerju med zavednim in nezavednim z naplavljanjem potlačenih spominskih vsebin. Učinkovito služi za vpogled v lasten um in svetovnonazorska razodetja. Trajno rezultira v prevladi namere nad navado.

Ostro nasprotujemo pojmovanju zasvojenosti kot statičnega in dokončnega stanja, kot ga pojmuje današnja medicina obupa in predaje. Oglaševanje kroničnosti odvisnosti ni nič več kot kaznivo dejanje napeljevanja k uživanju drog, neustrezna in prekomerna medikacija pa nič drugega kot duhovna amputacija in parcialna evtanazija zasvojencev in kot taka zločin proti človečnosti.


Doktorska disertacija

pdf   Farmakodinamika enteogenih drog


Manifest o zasvojenosti

pdf Manifest

 

Članki

pdf   Journal of Ethnopharmacology - 2015

pdf   Journal of Ethnopharmacology - 2012

pdf   European Journal of Pharmacology - 2010

pdf   European Journal of Pharmacology - 2006

pdf   Phytotherapie